Risti leirijärjestyksessä

Jumala määräsi kaikille oman paikkansa. Leevin poikia olivat Geerson, Kehat ja Merari. Geersonilaisten tuli leiriytyä pyhäkön taakse länteen päin. Kehatilaisten suvut leiriytyivät pyhäkön sivulle etelään päin. Merarin suvut leiriytyivät pyhäkön sivulle pohjoiseen päin.

Pyhäkön eteen, itään päin, liitonmajan eteen, auringon nousuun päin, leiriytyivät Mooses ja Aaron sekä hänen poikansa.