Risti leirijärjestyksessä

Pohjoiseen ensimmäisenä leiriytyi Daanin heimo. Daanin viereen leiriytyi Asserin heimo. Asserin viereen leiriytyi Naftalin heimo. Daanin, Asserin ja Naftalin heimot muodostivat Efraimin lippukunnan.

Kun kaikki heimot olivat omilla paikoillaan, he muodostivat ristin kuvion hiekkaerämaassa. Ehkä he itse eivät tienneet minkä kuvion he olivat muodostaneet leiriytyessään, mutta Jumala, joka taivaasta katseli heitä, näki oikean kuvion. Ajattele, yli 3 miljoonainen kansa ristin muotoon leiriytyneenä.

Näin ihmeellisellä tavalla Jumala tässäkin näyttää pelastussuunnitelman, joka oli Hänellä varattuna kaikille ihmisille. Hänen Poikansa tulisi Jumalan määräämänä päivänä kärsimään ristin puulla koko maailman syntivelan tähden. Jumala näytti tämän suunnitelman tässä leiriytymisjärjestyksessä yli 1400 vuotta ennen Kristuksen kuolemaa Golgatalla. Kyllä Jumala on ihmeellinen