Risti leirijärjestyksessä

Kansa oli tullut laumana erämaahan Egyptistä, epäjärjestyksessä. Mutta nyt Jumala halusi laittaa kansansa järjestykseen. Jumala määräsi kaikille oman paikkansa. Kukaan ei saanut itse valita paikkaansa. Kaikkien tuli tyytyä siihen paikkaan, minkä Jumala oli omassa viisaudessaan määrännyt. Ja niinhän on nytkin uuden liiton seurakunnan aikana. 1.Kor. 12:18 sanoo: Jumala on asettanut jäsenet, kunkin niistä, ruumiiseen niinkuin on tahtonut. Ja lahjoista, joilla uuden liiton palvelijat palvelevat, 1.Kor.12:11 sanoo: Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. Vanha ja uusi testamentti todistavat samaa. Monet ongelmat syntyvät, kun jotkut innokkaasti haluavat olla toisella paikalla, jolle Jumala ei ole heitä asettanut. Eikä tällaisilla ole Hengen antamia lahjojakaan, millä palvella juuri siinä paikalla.

Lue 4.Ms. 2-3 luku täältä