Risti ilmestysmajassa

Ilmestysmajan kautta Jumala paljastaa monia salaisuuksia Kristuksesta, meidän Vapahtajastamme. Ja monet Uuden testamentin totuudet löytyvät ilmestysmajasta. Vanha ja uusi todistavat samaa. Leiriytymisjärjestyksessä Jumala näyttää meille esikuvallisesti Golgatan ristin. Kun katsomme leirin keskusta eli ilmestysmajaa, jonka ympärille kaikki heimot leiriytyivät, niin löydämme ristin myös sieltä. Polttouhrialttarilla uhrattiin polttouhri suloisesti tuoksuvana Jumalalle. Tässä uhrissa me näemme Kristuksen uhraavan koko elämänsä Jumalalle. Kristuksen koko elämä oli suloinen tuoksu Jumalalle, alusta loppuun saakka. Hänen elämässään ei ollut mitään virhettä, ei yhtään pahaa tekoa. Hänen suustaan ei lähtenyt yhtään sanaa, jota Hänen olisi tarvinnut katua, Hänen lausumansa sanat olivat täysin sopusoinnussa Jumalan ajatusten kanssa. Jeesus Kristus oli täydellinen ihminen, joka vaelsi täydellisen vaelluksen Jumalan edessä. Aadamin lankeemuksen jäkeen kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan, kaikki ovat kulkeneet omia teitään. Mutta Jeesus Kristus, virheettömänä, tuli sovittamaan meidät langenneet ihmiset Jumalan kanssa. Tämä oli Jumalan suunnitelmissa jo ennen aikojen alkua. Jumalalle kiitos, että meillä ihmisillä on tällainen mahdollisuus saada puhdistus synneistämme Jeesuksen veren kautta.